Steun Kabinet voor Voedselbanken

Voedselbanken Nederland voerden in de afgelopen weken vele en intensieve gesprekken met de overheid. Dat leidde tot een bespreking maandagmiddag met de staatsecretaris van SZW en Minister van LNV.

Gisteravond maakte het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend dat het kabinet geld uittrekt om de voedselbanken te steunen. In deze korte Nieuwsflits tref je het persbericht dat wij naar aanleiding van dit bericht verstuurden en op de website plaatsten. Voedselbanken Nederland is verheugd dat het kabinet de zorgen van de voedselbanken over de verwachte toenemende klantenaantallen als gevolg van de economische crisis en de dreigende voedseltekorten serieus neemt. Ook het kabinet ziet deze ontwikkelingen als een maatschappelijk probleem dat opgelost moet worden.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft het kabinet vandaag aangegeven dat het bereid is om de – reeds eerder voor corona ter beschikking gestelde – vier miljoen euro in te zetten als vangnet, als op enig moment onvoldoende voedsel voor de voedselbank klanten beschikbaar is. Ook is het kabinet bereid de minimale 2% van de voor Nederland beschikbare ESF+ middelen aan te vragen en beschikbaar te stellen voor de meest behoeftigen. Dit komt overeen met een bedrag van in totaal acht miljoen euro voor de hele periode 2021-2027.

Daarnaast gaat het kabinet samen met de voedselbanken, gemeenten, voedselproducenten, leveranciers en distributeurs kijken hoe de bestaande voedselvoorziening aan Voedselbanken Nederland op peil gehouden kan worden. In een periodiek overleg met het kabinet zullen we gezamenlijk nagaan of het vangnet en de maatregelen in de praktijk afdoende en doeltreffend genoeg blijken te zijn. De constructieve gesprekken die we met de Ministeries van SZW en LNV hebben gevoerd, geven ons het vertrouwen dat we de komende periode tot een goede uitvoering van de uitgesproken intenties zullen komen.

Wellicht ook interessant voor jou

Deel dit bericht op sociale media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email