Voedselbank Oost Twente is lid van de landelijke Voedselbanken Nederland. Laatstgenoemde volgt de situatie rondom de Corona virus uitbraak continu. In overleg met deskundigen hebben zij onderstaand advies voor alle aangesloten Voedselbanken geformuleerd. Uitgangspunt voor het advies is dat wat bij de voedselbanken gebeurt, in principe hetzelfde is als wat er bij de supermarkten gebeurt.

Ons advies:

  • Persoonlijke hygiëne is belangrijk. In het Handboek Voedselveiligheid (H6) van Voedselbanken Nederland staan de belangrijkste punten beschreven. 
  • Bij het vermoeden van ziekte (koorts, hoesten, griepverschijnselen) wordt geadviseerd om thuis te blijven. Dit geldt zowel voor vrijwilligers als cliënten. Adviseer de persoon om voor de zekerheid telefonisch contact op te nemen met de eigen huisarts en zolang thuis te blijven.
  • Neem ook in geval van twijfel telefonisch contact op met de eigen huisarts.

Raadpleeg de website van de RIVM voor actuele, en achtergrondinformatie.

Cliënt bij de voedselbank en heb je ziekteverschijnselen?

Heb jij als klant koorts? Of klachten aan de luchtwegen? Ben je kortademig of moet je hoesten? Heb je contact gehad met iemand die het coronavirus heeft? Kom niet naar de voedselbank, maar bel ons. Samen kunnen wij nagaan hoe jij deze week jouw voedsel krijgt.