Gratis zelftesten voor klanten en vrijwilligers.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt gratis anderhalf miljoen zelftesten beschikbaar voor alle klanten en vrijwilligers van de voedselbanken. Dat komt overeen met 2 zelftesten per persoon per week. Naar verwachting is dit genoeg voor een periode van 8 weken. Zoals het er nu naar uitziet, zijn daarna geen zelftesten meer nodig. Het betreft dezelfde testen als momenteel ook aan middelbare scholieren worden uitgereikt. De testen zijn per stuk verpakt. De testen worden geleverd met een bijsluiter, maar deze is best ingewikkeld. Daarom levert het Ministerie van VWS ons ook honderdduizend flyers aan met Nederlandse instructies en uitleg. Onze Regionale Distributie Centra wordt gevraag te zorgen voor en verspreiding van de zelftesten en de flyers naar alle voedselbanken in hun regio. De testen worden geleverd in de eerste helft van juni op alle RDC’s.