Voordeel ANBI status voor donateurs

De Stichting Voedselbank Oost Twente is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Voordeel ANBI status voor donateurs

Wij hebben een ANBI status en als zodanig zijn giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet aftrekbaar bij de inkomstenbelasting-aangifte. Wij maken u graag attent op de mogelijkheid van Periodiek Schenken voor particulieren.

Wat is periodiek schenken?

Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een notariële of onderhandse schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U moet tenminste 1 x per jaar een vast bedrag uitkeren. U mag zelf bepalen of u dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand een deel van het jaarlijkse bedrag aan een ANBI betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in één keer betaalt.

Wat zijn de voordelen voor u als donateur?

Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en dus een deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift, zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar.
Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:

  • meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen of
  • meer schenken zonder dat het u meer kost.

Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd van u beiden. Dit voordeel kan wel oplopen tot 52%. Het inkomsten belastingvoordeel kunt u zelf berekenen met de https://anbi.nl/calculator

Het zou de Voedselbank natuurlijk heel goed uitkomen als u het belastingvoordeel meteen bij de donatie optelt!

Ook bedrijven kunnen giften aftrekken. Klik hier voor meer  informatie voor de aftrekbaarheid van giften bij bedrijven.

Voedselbank Oost Twente staat bij de belastingdienst geregistreerd onder RSIN/fiscaal nummer: 8192.22.094

Je kunt onze ANBI status verifiëren bij de Belastingdienst

Je kunt onze ANBI status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan. Als je vervolgens in het veld ‘Instelling’ Voedselbank Oost Twente intikt en in het veld ‘Vestigingsplaats’ Oldenzaal, krijg je het resultaat te zien.