Naast donaties in natura heeft de Voedselbank Oost Twente ook geld nodig om alle dagelijkse kosten te kunnen betalen en voorzieningen te treffen voor onvoorziene situaties, zoals momenteel Covid-19.

Giften

Wat fijn om te zien dat je overweegt om een geldbedrag te doneren. De financiële druk zal in de toekomst steeds groter worden, ook met het oog op de bestrijding van de extra kosten rondom Corona preventie.

Onze Voedselbank heeft opslagruimte nodig en moet betalen voor gas, water en elektra, vries- en koelcellen, vervoersmiddelen, koeling tijdens het vervoer van levensmiddelen, benodigdheden voor de inrichting van de opslagruimte en kantoor etc.. Financiële ondersteuning is dus hard nodig.

Je kunt onze voedselbank steunen door jouw gift over te maken op onderstaand IBAN bankrekeningnummer:

NL37RABO0137239742 t.n.v. Stichting Voedselbank Oost Twente.

Wij maken op de website regelmatig melding van de binnengekomen giften. Wil je niet genoemd worden zet dan op de overboeking als vermelding: Anoniem.

Je kunt ook digitaal betalen door de onderstaande QR-code te scannen en zelf een bedrag in te vullen:

Link naar betaalverzoek

Als je niet goed kunt omgaan met de QR code dan mag je altijd hier klikken om direct naar digitaal bankieren te gaan.

Namens alle cliënten en vrijwilligers bij voorbaat bedankt voor de gift. Het stimuleert ons enorm om door te gaan.

Voordeel ANBI status voor donateurs

Wij hebben een ANBI status en als zodanig zijn giften aan onze stichting binnen de grenzen van de wet aftrekbaar bij de inkomstenbelasting-aangifte. Wij maken je graag attent op de mogelijkheid van Periodiek Schenken voor particulieren.

Wat is periodiek schenken?

Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een notariële of onderhandse schenkingsovereenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. Je moet tenminste 1 x per jaar een vast bedrag uitkeren. Je mag zelf bepalen of je dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand een deel van het jaarlijkse bedrag aan een ANBI betaalt, of dat je het jaarlijkse bedrag in één keer betaalt.

Wat zijn de voordelen voor jou als donateur?

Het grote voordeel voor jou is dat jouw gift volledig aftrekbaar is van jouw belastbaar inkomen en dus een deel van de gift terugontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift, zijn niet of slechts voor een klein deel aftrekbaar. Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kun je dus meer geld overhouden aan de jaarlijkse schenkingen of meer schenken zonder dat het meer kost.

Het belastingvoordeel is afhankelijk van jouw inkomen, het inkomen van jouw fiscale partner en de leeftijd van jullie beiden. Dit voordeel kan wel oplopen tot 52%. Het inkomsten belastingvoordeel kun je zelf berekenen met de https://anbi.nl/calculator

Het zou de Voedselbank natuurlijk heel goed uitkomen als je het belastingvoordeel meteen bij de donatie optelt!

Ook bedrijven kunnen giften aftrekken. Klik hier voor meer  informatie voor de aftrekbaarheid van giften bij bedrijven.

Voedselbank Oost Twente staat bij de belastingdienst geregistreerd onder RSIN/fiscaal nummer: 8192.22.094

Je kunt onze ANBI status verifiëren bij de Belastingdienst

Je kunt onze ANBI status verifiëren door naar de website van de Belastingdienst te gaan. Als je vervolgens in het veld ‘Instelling’ Voedselbank Oost Twente intikt en in het veld ‘Vestigingsplaats’ Oldenzaal, krijg je het resultaat te zien.