Als cliënt van onze voedselbank moet je ervan op aan kunnen dat het voedsel dat wij verstrekken altijd volkomen veilig is. Als voedselbank worden wij door de wetgever gezien als een "supermarkt" met de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Een professioneel vrijwilliger ziet vanuit de VWA & Veiligheid hierop toe.

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is van het grootste belang. Jij moet er op kunnen vertrouwen dat het eten dat je krijgt volkomen veilig is. In de periode 2013 tot 2016 hebben de voedselbanken deelgenomen aan het Project voedselveiligheid. De Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit (NVWA) heeft speciaal voor de voedselbanken in Nederland een document opgesteld, het Infoblad 76Open dit document met ReadSpeaker docReader met richtlijnen waaraan we moeten voldoen om veilig met voedsel te kunnen/mogen werken.

Wij werken met een Handboek VoedselveiligheidOpen dit document met ReadSpeaker docReader dat gebaseerd is op de CBL Hygiëne Code. In dit Handboek staat beschreven wat wij moeten doen en laten om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar voedsel veilig gewerkt wordt. Inspecteurs van de Houwers Groep of van Sensz B.V. , beide onafhankelijke inspectiebedrijven werkzaam op het gebied van voedselveiligheid, hebben ons in de afgelopen jaren geïnspecteerd. Zij ontwikkelden een controlesysteem dat door de NVWA als adequaat is beoordeeld.

Er worden jaarlijks steekproefsgewijs controles gehouden bij alle voedselbanken.

Houdbaarheid voedsel

Gooi je wel eens een pak rijst, een blik soep of een fles olijfolie weg, omdat de houdbaarheidsdatum (THT) is verstreken? Zonde! De meeste producten kun je vaak maanden of zelfs jaren na het verstrijken van die datum nog gewoon eten. Zonder risico er ziek van te worden. Op deze pagina geven we uitleg over THT en TGT datum.

Gooi je wel eens een pak rijst, een blik soep of een fles olijfolie weg, omdat de houdbaarheidsdatum (THT) is verstreken? Zonde! De meeste producten kun je vaak maanden of zelfs jaren na het verstrijken van die datum nog gewoon eten. Zonder risico er ziek van te worden. Op deze pagina geven we uitleg over THT en TGT datum.

Wij leggen uit hoe het zit – over THT en TGT datum

THT en TGT zijn twee bekende begrippen. THT staat voor ‘Tenminste Houdbaar Tot’. TGT betekent ‘Te Gebruiken Tot’. De TGT aanduiding staat op producten die snel kunnen bederven. Denk daarbij aan versproducten als, vlees, gebak, en voorgesneden groenten & fruit.
Bij producten met een THT datum, in de volksmond ‘houdbaarheidsdatum’ genoemd, kan de smaak en/of het uiterlijk (de kleur) langzaam achteruit gaan. De producent garandeert de kwaliteit van het desbetreffende product tot genoemde datum. Maar je kunt het ook daarna nog zonder problemen consumeren.
Ook de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en het Ministerie van Volksgezondheid vinden dit.
Over dit onderwerp is daarom een richtlijnOpen dit document met ReadSpeaker docReader opgesteld, speciaal voor charitatieve instellingen zoals de voedselbanken. Hieruit blijkt dat veel producten nog tot maanden, soms zelfs jaren na de aangegeven THT-datum prima en zonder problemen gegeten kunnen worden.

Producten met een THT datum mogen dus door de voedselbanken ná die datum nog verstrekt worden.
Producten met een TGT datum mogen dus ook ná die datum NIET meer door de voedselbanken verstrekt worden aan de consument. Met uitzondering van gekoelde producten die, mits onder de juiste omstandigheden ingevroren, tot 2 maanden na datum  mogen worden uitgegeven. Het diepgevroren product zal wel worden voorzien van een nieuwe sticker met nieuwe TGT datum.