Wie krijgen er een voedselpakket?

Mensen die het ‘t hardst nodig hebben. Dit zijn mensen die via een hulpverlenende instantie bij de Voedselbank worden aangemeld. Ter indicatie: het gaat hier om mensen die moeten leven van ca. Euro 5,80 of minder per dag. (na aftrek huur/hypotheek en verzekering) Zie ook onze spelregels.

Wellicht ook interessant