(Voedsel)veiligheid

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is van het grootste belang. Jij moet er op kunnen vertrouwen dat het eten dat je krijgt volkomen veilig is. In de periode 2013 tot 2016 hebben de voedselbanken deelgenomen aan het Project voedselveiligheid. De Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit (NVWA) heeft speciaal voor de voedselbanken in Nederland een document opgesteld, het Infoblad 76Open dit document met ReadSpeaker docReader met richtlijnen waaraan we moeten voldoen om veilig met voedsel te kunnen/mogen werken.

Wij werken met een Handboek VoedselveiligheidOpen dit document met ReadSpeaker docReader dat gebaseerd is op de CBL Hygiëne Code. In dit Handboek staat beschreven wat wij moeten doen en laten om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar voedsel veilig gewerkt wordt. Inspecteurs van de Houwers Groep of van Sensz B.V. , beide onafhankelijke inspectiebedrijven werkzaam op het gebied van voedselveiligheid, hebben ons in de afgelopen jaren geïnspecteerd. Zij ontwikkelden een controlesysteem dat door de NVWA als adequaat is beoordeeld.

Er worden jaarlijks steekproefsgewijs controles gehouden bij alle voedselbanken.

Houdbaarheid voedsel

Gooi je wel eens een pak rijst, een blik soep of een fles olijfolie weg, omdat de houdbaarheidsdatum (THT) is verstreken? Zonde! De meeste producten kun je vaak maanden of zelfs jaren na het verstrijken van die datum nog gewoon eten. Zonder risico er ziek van te worden. Op deze pagina geven we uitleg over THT en TGT datum. 

Wellicht ook interessant