Wat we doen

Alle actuele feiten over de voedselbanken,
maar ook onze missie, structuur en historie vind je hier.

Bestuur

Dagelijks bestuur Het Dagelijks Bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers, niemand krijgt betaald in welke vorm dan ook. Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door: Voorzitter   ...

Historie

De Stichting Voedselbank Oost Twente is in maart 2008 opgericht om er voor te zorgen, dat mensen met een laag besteedbaar inkomen geholpen kunnen worden...

Ik heb een klacht

Ben je een cliënt van Voedselbank Oost Twente?   Je kunt jouw klacht indienen bij het bestuur.  Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kun je een verzoek om...

Missie en Visie

Onze missie Voedselbank Oost Twente verstrekt verkregen voedsel gratis aan de mensen die hiervoor in aanmerking komen in de gemeenten Oldenzaal en Dinkelland en doen dat...

Privacystatement Voedselbank Oost Twente

De Voedselbank helpt mensen in Nederland die (ver) onder de armoedegrens leven door ze tijdelijk te voorzien van gratis voedselpakketten. Bij de Voedselbank vinden we...

Sponsoren

Zonder financiële middelen en zonder voedsel is onze Voedselbank geen lang leven beschoren. Onze goede werken worden onder andere mede mogelijk gemaakt door gulle voedsel-...

Verklaring Omtrent gedrag

Verklaring omtrent gedrag Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze cliënten die kwetsbaar zijn door de positie waarin...

Voordeel ANBI status voor donateurs

De Stichting Voedselbank Oost Twente is een ANBI instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Voordeel ANBI status voor donateurs Wij hebben een ANBI status en als...

Veelgestelde vragen

Load More