Recentelijk ontvingen wij een aantal donaties van particulieren die onze stichting een warm hart toedragen.

Wij hebben een prachtige gift ontvangen ten bedrage van € 1.656. De schenkers wensen anoniem te blijven.

Van de Heer Siemerink uit Denekamp ontvingen wij het mooie bedrag van € 750.

Namens onze cliënten willen we de donateurs hartelijk bedanken.