Steun ons met online donaties & mobiel doneren via QR-code & via bankoverschrijving!
Voedselbank Oost Twente: Missie en visie

Missie en visie

Het ondersteunen van mensen en het tegengaan van voedselverspilling!

Voedselbank Oost Twente verstrekt verkregen voedsel gratis aan de mensen die hiervoor in aanmerking komen in de gemeenten Oldenzaal en Dinkelland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

Historie

De Stichting Voedselbank Oost Twente is in maart 2008 opgericht om er voor te zorgen, dat mensen met een laag besteedbaar inkomen geholpen kunnen worden en dat verspilling van voedsel wordt voorkomen.

Wij zijn werkzaam in de gemeenten Oldenzaal en Dinkelland.

De Voedselbank zamelt gratis voedsel in en stelt hieruit pakketten samen. De Voedselbank Oost Twente verwerft voedsel via het distributiecentrum in Deventer, bij regionale bedrijven en bij andere plaatselijke voedselbanken (al dan niet via uitwisseling). Dit voedsel mag niets kosten. Het verworven voedsel wordt tijdelijk opgeslagen en/of direct verwerkt in pakketten die uitgegeven worden.

Voedselbank Oost Twente verstrekt verkregen voedsel gratis aan de mensen die hiervoor in aanmerking komen in de gemeenten Oldenzaal en Dinkelland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

Onze visie

In de gemeenten Oldenzaal en Dinkelland leven honderden mensen onder de armoedegrens. Onze Voedselbank helpt de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze cliënten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren.

Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze cliënten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze cliënten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

De kernwaarden

Voedselbank Oost Twente hanteert de volgende kernwaarden als maatstaf voor ons handelen:

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers
  • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
  • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
  • We zijn transparant in onze verantwoording

De hoofddoelstellingen

Voedselbank Oost Twente heeft de volgende hoofddoelstellingen:

  • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
  • Het voorkomen en verspillen van goed voedsel

Contact & informatie

Meer informatie of vragen a.d.h.v. deze pagina? Neem gerust contact met ons op.
Op onze contact pagina vind je een overzicht van de verschillende afdelingen en contactpunten
van Voedselbank Oost Twente gemeente Oldenzaal en Dinkelland.

Neem contact met ons op via het contactformulier, email of telefoon.

Contact opnemen

Dank aan onze sponsoren!

Dankzij onze sponsoren en partners kunnen wij mensen blijven helpen

Arloz - Webdesign en grafische vormgeving
Telecount Antwoordservice: Altijd bereikbaar met ervaren telefonistes
Domino's Pizza Oldenzaal
Arloz - Webdesign en grafische vormgeving
Telecount Antwoordservice: Altijd bereikbaar met ervaren telefonistes
Domino's Pizza Oldenzaal
Arloz - Webdesign en grafische vormgeving
Telecount Antwoordservice: Altijd bereikbaar met ervaren telefonistes
Domino's Pizza Oldenzaal
Arloz - Webdesign en grafische vormgeving
Telecount Antwoordservice: Altijd bereikbaar met ervaren telefonistes
Domino's Pizza Oldenzaal