Voedselbank Oost Twente verstrekt verkregen voedsel gratis aan de mensen die hiervoor in aanmerking komen in de gemeenten Oldenzaal en Dinkelland en doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

Onze visie

In de gemeenten Oldenzaal en Dinkelland leven honderden mensen onder de armoedegrens. Onze Voedselbank helpt de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om onze cliënten van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Om de zelfredzaamheid van onze cliënten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze cliënten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

De kernwaarden

Voedselbank Oost Twente hanteert de volgende kernwaarden als maatstaf voor ons handelen:

  • We werken uitsluitend met vrijwilligers
  • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
  • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
  • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
  • We zijn transparant in onze verantwoording

De hoofddoelstellingen

Voedselbank Oost Twente heeft de volgende hoofddoelstellingen:

  • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen

  • Het voorkomen en verspillen van goed voedsel