Voedselbank Oost Twente: Jaarcijfers en begroting

Jaarcijfers en begroting

Financiële overzichten van de stichting Voedselbank Oost Twente!

Als voedselbank willen wij open en transparant ons werk kunnen doen. Daarom geven wij graag inzage in onze cijfers. Deze kunt u hieronder downloaden.

Jaarcijfers en begroting 2020

Ingevolge de voorschriften van de ANBI tref je onderstaand de Jaarcijfers 2020 aan.

De cijfers zijn gecontroleerd en goedgevonden door de kascommissie. Voor de verantwoording is het standaardformulier ANBI gebruikt.

Staat van baten en lasten 2019

Contact & informatie

Meer informatie of vragen a.d.h.v. deze pagina? Neem gerust contact met ons op.
Op onze contact pagina vind je een overzicht van de verschillende afdelingen en contactpunten
van Voedselbank Oost Twente gemeente Oldenzaal en Dinkelland.

Neem contact met ons op via het contactformulier, email of telefoon.

Contact opnemen