Steun ons met online donaties & mobiel doneren via QR-code & via bankoverschrijving!
Voedselbank Oost Twente: VOG en vertrouwenspersoon

VOG en vertrouwenspersoon

Integer handelen is voor de voedselbanken heel belangrijk!

Wij vinden integer werken heel belangrijk. Dat geldt zeker voor het werken met onze cliënten die kwetsbaar zijn door de positie waarin ze terecht zijn gekomen. Ook de onderlinge integriteit is voor ons belangrijk. Vrijwilligers moeten zich veilig kunnen voelen in hun werkomgeving binnen onze voedselbank.

Verklaring omtrent gedrag

Als lid van de gezamenlijke Voedselbanken Nederland hebben volgen wij daarom de daarvoor opgestelde regels m.b.t. de bevordering en bewaking van de integriteit van ons werk. Speciale aandacht hebben wij daarbij voor ongewenst gedrag van medewerkers.

Onze voedselbank heeft voor alle medewerkers van het dagelijkse en algemene Bestuur en medewerkers die direct contact onderhouden met onze cliënten en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd.

Kijk hier voor de landelijke Integriteitscode die door onze organisatie van harte wordt onderschreven en die wij ook binnen onze organisatie actief uitdragen.

Verklaring omtrent gedrag

Bij het werken voor de voedselbank kun je als vrijwilliger te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of agressie en geweld op de werkvloer. Je kunt natuurlijk met je probleem naar een coördinator of bestuurslid toegaan. Maar soms bestaat de behoefte om met iemand anders, meer anoniem, vertrouwelijk te praten. Daarvoor zijn er vertrouwenspersonen waarvan iedere vrijwilliger van onze organisatie gebruik kan maken.

Neem dan contact op met één van de landelijke vertrouwenspersonen voor de voedselbanken. Ze zijn hier te vinden.

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en adviseert. De vertrouwenspersoon vertelt niemand dat er contact is gezocht tenzij de vrijwilliger daarmee heeft ingestemd. Samen met jou bekijkt de vertrouwenspersoon wat er nodig is, zodat jij jouw werk als vrijwilliger weer veilig en met plezier kunt doen.

Jij houdt zelf de regie over het proces; de vertrouwenspersoon staat je daarin bij. De vertrouwenspersoon is er ook voor andere misstanden, zoals (vermoedens van) diefstal, fraude en oneerlijk verdelen van voedsel. Maak er zo nodig gebruik van.

Contact & informatie

Meer informatie of vragen a.d.h.v. deze pagina? Neem gerust contact met ons op.
Op onze contact pagina vind je een overzicht van de verschillende afdelingen en contactpunten
van Voedselbank Oost Twente gemeente Oldenzaal en Dinkelland.

Neem contact met ons op via het contactformulier, email of telefoon.

Contact opnemen

Dank aan onze sponsoren!

Dankzij onze sponsoren en partners kunnen wij mensen blijven helpen

Arloz - Webdesign en grafische vormgeving
Telecount Antwoordservice: Altijd bereikbaar met ervaren telefonistes
Domino's Pizza Oldenzaal
Arloz - Webdesign en grafische vormgeving
Telecount Antwoordservice: Altijd bereikbaar met ervaren telefonistes
Domino's Pizza Oldenzaal
Arloz - Webdesign en grafische vormgeving
Telecount Antwoordservice: Altijd bereikbaar met ervaren telefonistes
Domino's Pizza Oldenzaal
Arloz - Webdesign en grafische vormgeving
Telecount Antwoordservice: Altijd bereikbaar met ervaren telefonistes
Domino's Pizza Oldenzaal