Steun ons met online donaties & mobiel doneren via QR-code & via bankoverschrijving!
Voedselbank Oost Twente: Voedselveiligheid (HACCP)

Voedselveiligheid

Er worden jaarlijks steekproefsgewijs controles gehouden bij alle voedselbanken!

Als cliënt van onze voedselbank moet je ervan op aan kunnen dat het voedsel dat wij verstrekken altijd volkomen veilig is. Als voedselbank worden wij door de wetgever gezien als een “supermarkt” met de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Een professioneel vrijwilliger ziet vanuit de VWA & Veiligheid hierop toe.

Voedselveiligheid

Voedselveiligheid is van het grootste belang. Jij moet er op kunnen vertrouwen dat het eten dat je krijgt volkomen veilig is. In de periode 2013 tot 2016 hebben de voedselbanken deelgenomen aan het Project voedselveiligheid. De Nederlandse Voedsel- en WarenAutoriteit (NVWA) heeft speciaal voor de voedselbanken in Nederland een document opgesteld, het Infoblad 76O (download *.pdf) met richtlijnen waaraan we moeten voldoen om veilig met voedsel te kunnen/mogen werken.

Wij werken met een Handboek Voedselveiligheid (download *.pdf) dat gebaseerd is op de CBL Hygiëne Code. In dit Handboek staat beschreven wat wij moeten doen en laten om er zeker van te zijn dat er aantoonbaar voedsel veilig gewerkt wordt.

Inspecteurs van de Houwers Groep of van Sensz B.V., beide onafhankelijke inspectiebedrijven werkzaam op het gebied van voedselveiligheid, hebben ons in de afgelopen jaren geïnspecteerd. Zij ontwikkelden een controlesysteem dat door de NVWA als adequaat is beoordeeld.

Er worden jaarlijks steekproefsgewijs controles gehouden bij alle voedselbanken.

Houdbaarheidsdatum

Een houdbaarheidsdatum is een wettelijk voorgeschreven vermelding op een levensmiddel die de klant informatie biedt over de uiterste datum waarop het product kan worden geconsumeerd of hoe lang het kan worden bewaard. In Nederland is de houdbaarheidsdatum in het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen geregeld.

Voor levensmiddelen zijn er twee soorten houdbaarheidsdatums:

  • THT staat voor: Tenminste houdbaar tot
  • TGT betekent: Te gebruiken tot

Bron: nl.wikipedia.org/wiki/Houdbaarheidsdatum

Houdbaarheid voedsel

Op deze pagina geven we uitleg over THT en TGT datum. Gooi je wel eens een pak rijst, een blik soep of een fles olijfolie weg, omdat de houdbaarheidsdatum (THT) is verstreken? Zonde! De meeste producten kun je vaak maanden of zelfs jaren na het verstrijken van die datum nog gewoon eten. Zonder risico er ziek van te worden.

Uitleg over de THT en TGT datum

Voor levensmiddelen zijn er twee soorten houdbaarheidsdatums:

  • THT staat voor: Tenminste houdbaar tot
  • TGT betekent: Te gebruiken tot

De TGT aanduiding staat op producten die snel kunnen bederven. Denk daarbij aan versproducten als, vlees, gebak, en voorgesneden groenten & fruit.

Bij producten met een THT datum, in de volksmond ‘houdbaarheidsdatum’ genoemd, kan de smaak en/of het uiterlijk (de kleur) langzaam achteruit gaan. De producent garandeert de kwaliteit van het desbetreffende product tot genoemde datum. Maar je kunt het ook daarna nog zonder problemen consumeren.

Ook de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en het Ministerie van Volksgezondheid vinden dit.
Over dit onderwerp is daarom een richtlijn opgesteld, speciaal voor charitatieve instellingen zoals de voedselbanken.

Lees de richtlijn in het informatieblad: Charitatieve instellingen en organisaties (download *.pdf).

Hieruit blijkt dat veel producten nog tot maanden, soms zelfs jaren na de aangegeven THT-datum prima en zonder problemen gegeten kunnen worden.

Producten met een THT datum mogen dus door de voedselbanken ná die datum nog verstrekt worden.
Producten met een TGT datum mogen dus ook ná die datum NIET meer door de voedselbanken verstrekt worden aan de consument.

Met uitzondering van gekoelde producten die, mits onder de juiste omstandigheden ingevroren, tot 2 maanden na datum mogen worden uitgegeven.

Het diepgevroren product zal wel worden voorzien van een nieuwe sticker met nieuwe TGT datum.

HACCP een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen

HACCP, de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. De Nederlandse vertaling is gevarenanalyse en kritische beheerspunten.

Bron: nl.wikipedia.org/wiki/HACCP

Contact & informatie

Meer informatie of vragen a.d.h.v. deze pagina? Neem gerust contact met ons op.
Op onze contact pagina vind je een overzicht van de verschillende afdelingen en contactpunten
van Voedselbank Oost Twente gemeente Oldenzaal en Dinkelland.

Neem contact met ons op via het contactformulier, email of telefoon.

Contact opnemen

Dank aan onze sponsoren!

Dankzij onze sponsoren en partners kunnen wij mensen blijven helpen

Arloz - Webdesign en grafische vormgeving
Telecount Antwoordservice: Altijd bereikbaar met ervaren telefonistes
Domino's Pizza Oldenzaal
Arloz - Webdesign en grafische vormgeving
Telecount Antwoordservice: Altijd bereikbaar met ervaren telefonistes
Domino's Pizza Oldenzaal
Arloz - Webdesign en grafische vormgeving
Telecount Antwoordservice: Altijd bereikbaar met ervaren telefonistes
Domino's Pizza Oldenzaal
Arloz - Webdesign en grafische vormgeving
Telecount Antwoordservice: Altijd bereikbaar met ervaren telefonistes
Domino's Pizza Oldenzaal