Het Dagelijks Bestuur bestaat volledig uit vrijwilligers, niemand krijgt betaald in welke vorm dan ook. Het Dagelijks Bestuur wordt ondersteund door het Algemeen Bestuur. Dit zijn vertegenwoordigers die de dagelijkse operatie uitvoeren en samen met het Dagelijks Bestuur zorgen voor het beleid en de uitvoering ervan. Het Bestuur komt maandelijks bijeen.

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door:

  • Voorzitter              : Jan Smudde
  • Secretariaat          : Annemarie Koop
  • Penningmeester  : Gé Bekker