De Stichting Voedselbank Oost Twente is in maart 2008 opgericht om er voor te zorgen, dat mensen met een laag besteedbaar inkomen geholpen kunnen worden en dat verspilling van voedsel wordt voorkomen.

Wij zijn werkzaam in de gemeenten Oldenzaal en Dinkelland.

De Voedselbank zamelt gratis voedsel in en stelt hieruit pakketten samen. De Voedselbank Oost Twente verwerft voedsel via het distributiecentrum in Deventer, bij regionale bedrijven en bij andere plaatselijke voedselbanken (al dan niet via uitwisseling). Dit voedsel mag niets kosten. Het verworven voedsel wordt tijdelijk opgeslagen en/of direct verwerkt in pakketten die uitgegeven worden.