Ingevolge de voorschriften van de ANBI tref je onderstaand de Jaarcijfers 2020 aan.

De cijfers zijn gecontroleerd en goedgevonden door de kascommissie. Voor de verantwoording is het standaardformulier ANBI gebruikt.

cloud_download Jaarcijfers 2020 (392KB)