Onze voedselbank doet er heel veel aan om alles naar wens te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt als cliënt, donateur (in geld of natura) of vrijwilliger. In dat geval is het goed om te weten dat er een deugdelijk klachtenprocedure is waar je gebruik van kunt maken.

Ben je een cliënt?

  • Je kunt jouw klacht indienen bij het bestuur. 
  • Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kun je een verzoek om bemiddeling indienen bij de landelijke vereniging. De klacht kan dan worden gestuurd aan het adres klachten@voedselbankennederland.nl. Het landelijk team cliënten/vrijwilligers komt dan in actie en zal proberen samen met alle betrokkenen een oplossing te zoeken waarin iedereen zich kan vinden.
  • Als de bemiddeling niet tot een positief resultaat leidt of als je om welke andere reden ook niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht, kun je een verzoek om arbitrage indienen bij het onafhankelijke Arbitragecollege Voedselbanken Nederland dat een bindende uitspraak doet. Ook dit verzoek kun je indienen via het adres klachten@voedselbankennederland.nl. De klacht wordt dan doorgezonden aan de secretaris van het college.

Ben je een vrijwilliger?

  • Je kunt jouw klacht indienen bij het bestuur.
  • Als de klacht over jouw voedselbank niet naar tevredenheid wordt opgelost, kun je een verzoek om bemiddeling indienen bij de landelijke vereniging. De klacht kan worden gestuurd aan het adres klachten@voedselbankennederland.nl. Het landelijk team cliënten/vrijwilligers komt dan in actie en zal proberen samen met alle betrokkenen een oplossing te zoeken waarin iedereen zich kan vinden.

Ben je donateur of leverancier?

  • Je kunt jouw klacht bij het bestuur indienen.
  • Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kun je een verzoek om bemiddeling indienen bij de landelijke vereniging. De klacht kan worden gestuurd aan het adres klachten@voedselbankennederland.nl. Het landelijk team cliënten/vrijwilligers komt dan in actie en zal proberen samen met alle betrokkenen een oplossing te zoeken waarin iedereen zich kan vinden.
  • Als de bemiddeling niet tot een positief resultaat leidt, kun je een klacht indienen bij het onafhankelijke Arbitragecollege Voedselbanken Nederland dat een bindende uitspraak doet. Ook deze klacht kun je indienen via het adres klachten@voedselbankennederland.nl. De klacht wordt dan doorgezonden aan de secretaris van het college.