De Voedselbank Oost Twente kan niet zonder de belangeloze en vrijwillige bijdrage van ondernemers en/of particulieren om voedsel en/of geld te doneren. Op deze manier kunnen zij hun maatschappelijke rol invullen. Wij hebben zowel voedsel als geld nodig om onze organisatie draaiende te houden.

Voedselbijdrage

Om voedselhulp te kunnen verstrekken, heeft de Voedselbank, naast financiële bijdragen organisaties en particulieren, voedsel nodig. De Voedselbank is daarom constant op zoek naar voedsel dat uit de handel gehaald wordt. Uiteraard moet dit voedsel voldoen aan de eisen van de Voedsel- en warenwet.

De voedselbank wil graag over dit voedsel beschikken om te verwerken in de voedselpakketten die wekelijks worden afgehaald door mensen die dit hard nodig hebben.

Wij verzoeken u eens na te gaan, of u of uw bedrijf ook voedsel of voedingsmiddelen gratis aan de Voedselbank, periodiek dan wel incidenteel, beschikbaar wil stellen. Wilt u dan contact opnemen met de Commissie Voedselverwerving (06-42229179) of een e-mail sturen naar info@voedselbankoosttwente.nl.

De Voedselbank wordt aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. (ANBI)